Lyhyesti sarjasta

15-vuotiaan Pirren tehtävänä on tuhota luonnonkansojen tuhansia vuosia sitten luodut voimauttimet, joissa on luonnonkansojen voimaa tiivistetyssä muodossa. Pahan voimistuminen tekee niiden tuhoamisesta ajankohtaisen, sillä voimauttimien joutuessa Pahan haltuun siitä tulee voittamaton Lusifer eikä mikään ole sen jälkeen enää ennallaan.

 

Voimauttimet antavat Pirrelle jonkin erityisen, kullekin voimauttimelle tyypillisen kyvyn, jota hän voi hyödyntää puolustautuessaan Pahaa ja sen liittolaisia vastaan. Ne aiheuttavat kuitenkin myös ikäviä sivuvaikutuksia.

 

Luonnonkansat ovat hyvän puolella ja energiatasoltaan luonnossa kaikkia muita, myös ihmisiä, ylempänä. Pahalla sen sijaan on apunaan kätyreitä, liittolaisia, jotka ovat energiatasoltaan vastakkaisella puolella. Luonnonkansat ovat voimiltaan ylivertaisia, mutta lisääntyessään kätyrit muodostavat uhkan sekä ihmisille että luonnonkansoille.

 

Sarjan tapahtumat keskittyvät keskisuomalaiseen Lehmussalmen pikkukaupunkiin, joka sijaitsee Jyväskylän ja Kuopion puolivälissä eikä matka Mikkeliinkään ole kovin pitkä.